Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa vuorovaikutuksellisen ja prosessinomaisen keinon oman työn syvempään ymmärtämiseen, työkuormituksen säätelyyn, vaikeiden asiakas- ja työyhteisötilanteiden tutkimiseen ja ammatilliseen kasvuun.

Työnohjauksen avulla voi saada tukea työn mielekkyyden ja omien vahvuuksien löytämiseen, monimutkaisten työelämäkuvioiden hahmottamiseen ja ammatti-­identiteetin vahvistamiseen.

Työnohjaajana huolehdin turvallisista ja yhteistyötä kannattelevista puitteista tehden tilaa työhön liittyvien vuorovaikutusasetelmien ja ristiriitojen käsittelylle sekä työn kuormituksen ja työssä onnistumisen yhteiselle jakamiselle. Käytän keskustelun tukena erilaisia jäsentäviä ja syventäviä tekniikoita ja kokemuksellisia ja kehollisia menetelmiä.

Minulla on kokemusta psykoterapian, pari- ja perheterapian, lasten- ja nuorisopsykiatrian, sosiaalialan, järjestötyön, esihenkilötyön, johtamisen ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivien työnohjauksesta.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen.