Terapeutti

MINNA LEIVO

Psykoterapiakoulutus

 • Kognitiivis-analyyttinen YET- psykoterapiakoulutus
 • Vaativan erityistason perheterapeutti
 • Erityistason perheterapeutti
 • Valviran rekisteröinti 2004

Muu terapiakoulutus

 • Psykofyysinen hengitysohjaaja
 • EMDR I-II
 • Lasten ja nuorten EMDR I
 • Seksuaaliterapeutti
 • Kriisityön koulutus
 • Kehopsykoterapeuttiset menetelmät
 • Tietoisuustaidot ja kehollisuus
 • Lisäksi useita muita lyhyitä trauma-, keho-, vuorovaikutus-  ja pariterapiakoulutuksia

Työnohjaajakoulutus 65 op:

yksilö-, ryhmä-, työyhteisö-, kriisityönohjaus, sekä esimiesten-, johtajien ja johtoryhmien työnohjaus

Olen sosionomi (YAMK) ja suorittanut psykiatrisen hoitotyön erikoisammattitutkinnon sekä tehnyt perusopinnot erityispedagogiikassa ja sosiaalityössä.

Huolehdin ammattitaitoni ylläpitämisestä säännöllisen oman työnohjauksen avulla ja osallistumalla täydennyskoulutuksiin.

Työkokemus

Minulla on 20 vuoden kokemus psykoterapiatyöstä parien, perheiden ja yksilöiden kanssa. Olen työskennellyt useita vuosia myös esihenkilönä, työnohjaajana ja psykoterapiakouluttajana.

Jäsenyys alan järjestöissä

 • Suomen Työnohjaajat ry
 • Etelä-Suomen perheterapiayhdistys ry
 • Suomen perheterapiayhdistys ry
 • Suomen pariterapiayhdistys ry
 • Suomen seksologinen seura
 • Suomen EMDR- yhdistys ry
 • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry
 • Suomen psykofyysinen psykoterapiayhdistys ry

Ota yhteyttä!

Puhelinnumero