Pariterapia

 

Pariterapian avulla pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan parisuhteessa esiintyviä ristiriitoja, häiriöitä ja ahdistusta. Pariterapiassa tarkastellaan puolisoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja kummankin elämänhistorian heijastumista parisuhteeseen.

Pariterapiaan hakeudutaan yleensä kommunikaatiovaikeuksien, uskottomuuden, puolisoon kohdistuvan jatkuvan tyytymättömyyden, läheisyyden puutteen, uusperheen ristiriitojen, eroajatusten, lapsen syntymän tuomien muutosten ja äkillisten kriisien vuoksi.

Pariterapia tarjoaa puolisoille mahdollisuuden pettymysten ja toiveiden yhteiseen käsittelyyn, myönteisten ja joustavampien toimintamallien löytämiseen sekä uudenlaisen tunneyhteyden ja läheisyyden rakentumiseen.

Erotilanteessa pariterapia voi auttaa puolisoita yhdessä läpikäymään eroon liittyviä ajatuksia ja tunteita, helpottaa lasten asioista sopimista ja edesauttaa lasten huomioimista erossa.

Pariterapiaistunnon kesto on 90 min. Pariterapiakäyntejä voi olla muutamasta tapaamisesta pidempikestoiseen työskentelyyn.

Pariterapiaan voi saada Kelan kuntoutustukea, mikäli toisella puolisoista on psykiatrinen diagnoosi.