Perheterapia

Perheterapian avulla pyritään tarkastelemaan, ymmärtämään ja hoitamaan perheenjäsenten välisiä suhteita ja niissä esiintyviä ongelmia. Tavoitteena on selvittää perheen lukkiutunutta vuorovaikutusta, löytää asioille uudenlaisia merkityksiä ja tarjota mahdollisuus kunkin perheenjäsenen kokemuksen kuulemiseen.

Perheterapiaan hakeudutaan yleensä vanhemmuuteen, lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä tilanteissa, perheenjäsenen mielenterveys/ päihdeongelman vuoksi, perheen kommunikaatio­-ongelmissa ja erilaisissa perheen kriiseissä mm. vanhempien ero ja perheenjäsenen vakava sairastuminen.

Perheterapiaa voi saada Kelan kuntoutuspsykoterapiana.