EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

on terapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään psyykkisten traumojen hoidossa osana muuta psykoterapiaa. EMDR- työskentelyn lähtökohtana on asiakkaan elämänkokemukset ja halu kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita, mielikuvia ja ajatuksia.

EMDR:n avulla pyritään työstämään nykyisyyteen häiritsevästi vaikuttavia kokemuksia ja muistoja. EMDR- menetelmä voi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista.

Tavoitteena on, että asiakkaalle muodostuu menneisyyden tapahtumista realistisempi ja tasapainoisempi näkemys osaksi omaa elämäntarinaa, ja sitä kautta vapautuu voimavaroja nykyisyydessä elämiseen. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa. (www.emdr.fi).

Käytän EMDR- menetelmää pääasiassa osana muuta psykoterapiaa. EMDR-terapiaan voi hakeutua myös yksittäisten häiritsevien tapahtumien käsittelemiseksi.