Arvostaen ja avarakatseisesti

Psykoterapiaa elämän kriisitilanteiden, ihmissuhdeongelmien,
sisäisten ristiriitojen ja vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn.

Pari- ja perheterapiaa vuorovaikutuksen, kommunikaation, kriisitilanteiden, tunnesuhteiden ja toimintatapojen tarkasteluun.

Seksuaaliterapiaa seksuaalisuuteen liittyvien identiteetti-, itsetunto- ja parisuhdekysymysten käsittelyyn.

Työnohjausta psykoterapeuteille, terveydenhuollon, sosiaali-  ja kasvatusalan työntekijöille sekä muille ihmissuhde- tai asiakastyötä tekeville työntekijöille, asiantuntijoille ja esihenkilöille.

Tällä hetkellä ei valitettavasti tilaa uusille psykoterapia-asiakkaille.


 

Turvallisen ja hyväksyvän yhteistyösuhteen luominen on työskentelyni perusta. Käytän monipuolisesti pitkän kokemukseni ja laajan terapiakoulutukseni kautta omaksumiani menetelmiä asiakkaan hyvinvoinnin tueksi.

Terapeuttinen työskentely perustuu ajatusten, tunteiden, kokemusten ja vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen yhteisessä dialogissa.

Terapiassa saavutetun ymmärryksen ja myönteistä muutosta vahvistavan harjoittelun kautta voi avautua uudenlainen merkityksellinen suhde itseen, muihin ja omaan elämään.