PSYKOTERAPIAA elämän kriisitilanteiden, ihmissuhdeongelmien,
sisäisten ristiriitojen ja vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn.

PARI- JA PERHETERAPIAA vuorovaikutuksen, kommunikaation, kriisitilanteiden, tunneyhteyden ja toimintatapojen tarkasteluun.

SEKSUAALITERAPIAA seksuaalisuuteen liittyvien identiteetti-, itsetunto- ja parisuhdekysymysten käsittelyyn.

TYÖNOHJAUSTA psykoterapeuteille, terveydenhuollon, sosiaali- ja kasvatusalan työntekijöille sekä muille ihmissuhde- tai asiakastyötä tekeville asiantuntijoille ja esihenkilöille.


Turvallisen ja hyväksyvän yhteistyösuhteen luominen on työskentelyni perusta. Käytän monipuolisesti pitkän kokemukseni ja useiden terapiakoulutusteni kautta saamiani menetelmiä asiakkaan hyvinvoinnin tueksi.

Psykoterapeuttina olen kuunteleva, kannustava ja asiakkaan kokemuksia aktiivisesti havainnoiva ja jäsentävä.

Psykoterapeuttinen työskentely perustuu ajatusten, tunteiden, kokemusten, toimintatapojen ja vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen yhteisessä dialogissa.

Psykoterapiassa saavutetun ymmärryksen ja myönteistä muutosta vahvistavan harjoittelun kautta voi avautua uudenlainen merkityksellinen suhde itseen, toisiin ihmisiin ja elämään. Niiden myötä myös hyvinvoinnin kokemus ja elämänlaatu voivat vahvistua.