Arvostaen ja avarakatseisesti

Psykoterapiaa elämän kriisitilanteiden, ihmissuhdeongelmien,
sisäisten ristiriitojen ja vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn. Tällä hetkellä kaikki psykoterapia-ajat ovat varattuja.

Pari- ja perheterapiaa vuorovaikutuksen, kommunikaation, kriisitilanteiden, tunnesuhteiden ja toimintatapojen tarkasteluun.

Seksuaaliterapiaa seksuaalisuuteen liittyvien identiteetti-, itsetunto- ja parisuhdekysymysten käsittelyyn.

Työnohjausta psykoterapeuteille, terveydenhuollon, sosiaali-  ja kasvatusalan työntekijöille sekä muille ihmissuhde- tai asiakastyötä tekeville työntekijöille, asiantuntijoille ja esimiehille.

 


 

Turvallisen ja hyväksyvän yhteistyösuhteen luominen on työskentelyni perusta. Käytän monipuolisesti pitkän kokemukseni ja laajan terapiakoulutukseni kautta omaksumiani menetelmiä asiakkaan hyvinvoinnin tueksi.

Terapeuttinen työskentely perustuu ajatusten, tunteiden, kokemusten ja vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen yhteisessä dialogissa.

Terapiassa saavutetun ymmärryksen, kyvykkyyden ja taitojen harjoittelun kautta voi avautua uudenlainen merkityksellinen suhde itseen, muihin ja maailmaan.