Arvostaen ja avarakatseisesti

Psykoterapiaa elämän kriisitilanteiden, ihmissuhdeongelmien,
sisäisten ristiriitojen ja vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn.

Pari- ja perheterapiaa vuorovaikutuksen, kommunikaation, kriisitilanteiden, tunnesuhteiden ja toimintatapojen tarkasteluun.

Seksuaaliterapiaa seksuaalisuuteen liittyvien identiteetti-, itsetunto- ja parisuhdekysymysten käsittelyyn.

Työnohjausta psykoterapeuteille, terveydenhuollon, sosiaali-  ja kasvatusalan työntekijöille sekä muille ihmissuhdetyötä tekeville.

 


 

Turvallisen ja hyväksyvän yhteistyösuhteen luominen on työskentelyni perusta. Käytän monipuolisesti pitkän kokemukseni ja laajan terapiakoulutukseni kautta oppimiani terapeuttisia menetelmiä asiakkaan hyvinvoinnin tueksi.

Terapeuttinen työskentely perustuu ajatusten, tunteiden ja kokemusten tutkimiseen yhteisessä dialogissa.

Terapiassa saavutetun ymmärryksen ja uusien taitojen harjoittelun kautta voi avautua uudenlainen merkityksellinen suhde itseen, muihin ja maailmaan.